turecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
____ için nereden form bulabilirim?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[belge] ne zaman verildi?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Waar werd uw [document] afgegeven?
[belge] nerede verildi?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
[belge] belgem çalındı.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Bu bilgi özeldir.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wat is uw naam?
Adınız nedir?
Dotaz na něčí jméno
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Waar woont u?
Nerede yaşıyorsunuz?
Dotaz na místo bydliště
Wat is uw adres?
İkamet adresiniz nedir?
Dotaz na něcí adresu
Wat is uw nationaliteit?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Dotaz na něčí občanství
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Medeni halim ___________.
Rodinný stav
alleenstaand
bekar
Rodinný stav
gehuwd
evli
Rodinný stav
uit elkaar
ayrılmış
Rodinný stav
gescheiden
boşanmış
Rodinný stav
samenwonend
birlikte yaşıyor
Rodinný stav
geregistreerd partnerschap
medeni birliktelik
Rodinný stav
ongetrouwde partners
evlenmemiş çift
Rodinný stav
in een relatie
medeni ortaklık içinde
Rodinný stav
verweduwd
dul
Rodinný stav
Heeft u kinderen?
Çocuğunuz var mı?
Dotaz jestliže někdo má děti
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welke documenten moet ik meenemen?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Zijn er registratiekosten?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Ziekenhuiskosten
Hastane masrafları
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Uzman doktor ücretleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostische toets
Tanı koyma testleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische ingrepen
Cerrahi operasyonlar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische behandeling
Psikiyatri tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandheelkundige behandelingen
Diş tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oogzorg behandelingen
Göz tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vize başvurum neden reddedildi?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theoretische test
teorik sınav
Druh testu
rijexamen
direksiyon sınavı
Druh testu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mijn adres
adres
Co byste chtěli změnit
mijn naam
ad
Co byste chtěli změnit
mijn foto
fotoğraf
Co byste chtěli změnit
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verloren
kayıp
Problém s řidičským průkazem
gestolen
çalınmış
Problém s řidičským průkazem
beschadigd
hasarlı
Problém s řidičským průkazem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ik heb een blanco strafblad.
Sabıka kaydım yoktur.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Uvést, občanství svého manžela/manželky