španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Waar werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wat is uw naam?
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Waar woont u?
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
Wat is uw adres?
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
Wat is uw nationaliteit?
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
alleenstaand
soltero/a
Rodinný stav
gehuwd
casado/a
Rodinný stav
uit elkaar
separado/a
Rodinný stav
gescheiden
divorciado/a
Rodinný stav
samenwonend
cohabitante
Rodinný stav
geregistreerd partnerschap
en unión civil
Rodinný stav
ongetrouwde partners
pareja de hecho
Rodinný stav
in een relatie
pareja de hecho
Rodinný stav
verweduwd
viudo/a
Rodinný stav
Heeft u kinderen?
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Heeft u inwonende personen ten laste?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welke documenten moet ik meenemen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Zijn er registratiekosten?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Ziekenhuiskosten
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostische toets
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische ingrepen
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische behandeling
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandheelkundige behandelingen
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oogzorg behandelingen
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theoretische test
el examen teórico
Druh testu
rijexamen
el examen práctico
Druh testu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mijn adres
la dirección
Co byste chtěli změnit
mijn naam
el nombre
Co byste chtěli změnit
mijn foto
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verloren
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
gestolen
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
beschadigd
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ik heb een blanco strafblad.
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky