portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Waar werd uw [document] afgegeven?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
A informação é confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wat is uw naam?
Qual é o seu nome?
Dotaz na něčí jméno
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Waar woont u?
Onde você mora?
Dotaz na místo bydliště
Wat is uw adres?
Qual é o seu endereço?
Dotaz na něcí adresu
Wat is uw nationaliteit?
Qual é a sua cidadania?
Dotaz na něčí občanství
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quando você chegou em [país]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Meu estado civil é ___________.
Rodinný stav
alleenstaand
solteiro(a)
Rodinný stav
gehuwd
casado(a)
Rodinný stav
uit elkaar
separado(a)
Rodinný stav
gescheiden
divorciado(a)
Rodinný stav
samenwonend
coabitação
Rodinný stav
geregistreerd partnerschap
em uma união civil
Rodinný stav
ongetrouwde partners
companheiros/união estável
Rodinný stav
in een relatie
parceria doméstica
Rodinný stav
verweduwd
viúvo(a)
Rodinný stav
Heeft u kinderen?
Você tem filhos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Heeft u inwonende personen ten laste?
Você tem dependentes morando com você?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Gostaria de reencontrar minha família.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welke documenten moet ik meenemen?
Que documentos devo trazer?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Zijn er registratiekosten?
Existem taxas de registro?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preciso de seguro de saúde privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Ziekenhuiskosten
Taxas hospitalares
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Taxas de especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostische toets
Testes de diagnóstico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische ingrepen
Procedimentos cirúrgicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische behandeling
Tratamento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandheelkundige behandelingen
Tratamentos dentários
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oogzorg behandelingen
Tratamento oftalmológico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Por que você está requisitando um visto?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Como posso extender meu visto?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Gostaria de registrar meu veículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theoretische test
prova teórica
Druh testu
rijexamen
prova prática de direção
Druh testu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mijn adres
endereço
Co byste chtěli změnit
mijn naam
nome
Co byste chtěli změnit
mijn foto
foto
Co byste chtěli změnit
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verloren
perdida
Problém s řidičským průkazem
gestolen
roubada
Problém s řidičským průkazem
beschadigd
danificada
Problém s řidičským průkazem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ik heb een blanco strafblad.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Uvést, občanství svého manžela/manželky