dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Waar werd uw [document] afgegeven?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wat is uw naam?
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Waar woont u?
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
Wat is uw adres?
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
Wat is uw nationaliteit?
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Jeg er ___________.
Rodinný stav
alleenstaand
single
Rodinný stav
gehuwd
gift
Rodinný stav
uit elkaar
separeret
Rodinný stav
gescheiden
fraskilt
Rodinný stav
samenwonend
samlevende
Rodinný stav
geregistreerd partnerschap
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
ongetrouwde partners
ugifte partnere
Rodinný stav
in een relatie
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
verweduwd
enke
Rodinný stav
Heeft u kinderen?
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Heeft u inwonende personen ten laste?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welke documenten moet ik meenemen?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Zijn er registratiekosten?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Ziekenhuiskosten
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostische toets
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische ingrepen
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische behandeling
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandheelkundige behandelingen
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oogzorg behandelingen
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theoretische test
teoritest
Druh testu
rijexamen
køreprøve
Druh testu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mijn adres
adressen
Co byste chtěli změnit
mijn naam
navnet
Co byste chtěli změnit
mijn foto
billedet
Co byste chtěli změnit
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verloren
mistet
Problém s řidičským průkazem
gestolen
stjålet
Problém s řidičským průkazem
beschadigd
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ik heb een blanco strafblad.
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky