čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Dotaz na něčí jméno
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Dotaz na místo bydliště
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Dotaz na něcí adresu
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Dotaz na něčí občanství
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Rodinný stav
alleenstaand
单身
Rodinný stav
gehuwd
已婚
Rodinný stav
uit elkaar
分居
Rodinný stav
gescheiden
离异
Rodinný stav
samenwonend
同居
Rodinný stav
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Rodinný stav
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Rodinný stav
in een relatie
同居伴侣关系
Rodinný stav
verweduwd
鳏居
Rodinný stav
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Dotaz jestliže někdo má děti
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Ziekenhuiskosten
住院费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostische toets
诊疗费
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische ingrepen
外科手术
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theoretische test
理论考试
Druh testu
rijexamen
路考
Druh testu
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mijn adres
地址
Co byste chtěli změnit
mijn naam
名字
Co byste chtěli změnit
mijn foto
照片
Co byste chtěli změnit
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verloren
丢失
Problém s řidičským průkazem
gestolen
被偷了
Problém s řidičským průkazem
beschadigd
受损
Problém s řidičským průkazem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Uvést, občanství svého manžela/manželky