turecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
____ için nereden form bulabilirim?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
[belge] ne zaman verildi?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
[belge] nerede verildi?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
[belge] belgem çalındı.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Bu bilgi özeldir.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
Adınız nedir?
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
Nerede yaşıyorsunuz?
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
İkamet adresiniz nedir?
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
Medeni halim ___________.
Rodinný stav
ledig
bekar
Rodinný stav
verheiratet
evli
Rodinný stav
getrennt
ayrılmış
Rodinný stav
geschieden
boşanmış
Rodinný stav
zusammenlebend
birlikte yaşıyor
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
medeni birliktelik
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
evlenmemiş çift
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
medeni ortaklık içinde
Rodinný stav
verwitwet
dul
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
Çocuğunuz var mı?
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
Hastane masrafları
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
Uzman doktor ücretleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Tanı koyma testleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
Cerrahi operasyonlar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
Psikiyatri tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
Diş tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
Göz tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Vize başvurum neden reddedildi?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
teorik sınav
Druh testu
den praktischen Teil
direksiyon sınavı
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
adres
Co byste chtěli změnit
den Namen
ad
Co byste chtěli změnit
das Foto
fotoğraf
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
kayıp
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
çalınmış
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
hasarlı
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Sabıka kaydım yoktur.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Uvést, občanství svého manžela/manželky