španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
ledig
soltero/a
Rodinný stav
verheiratet
casado/a
Rodinný stav
getrennt
separado/a
Rodinný stav
geschieden
divorciado/a
Rodinný stav
zusammenlebend
cohabitante
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
en unión civil
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
pareja de hecho
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
pareja de hecho
Rodinný stav
verwitwet
viudo/a
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
el examen teórico
Druh testu
den praktischen Teil
el examen práctico
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
la dirección
Co byste chtěli změnit
den Namen
el nombre
Co byste chtěli změnit
das Foto
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky