rusky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Когда был выдан ваш документ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Где был выдан ваш [документ] ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Мой [документ] украли.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Информация конфиденциальна.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
Как вас зовут?
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
Где вы живете?
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
Каков ваш адрес?
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Какое у вас гражданство?
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Когда вы въехали в страну?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
Мое семейное положение -_______.
Rodinný stav
ledig
холост
Rodinný stav
verheiratet
Женат/замужем
Rodinný stav
getrennt
Разведен/а
Rodinný stav
geschieden
Разведен/а
Rodinný stav
zusammenlebend
в сожительстве
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
в гражданском браке
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
Не женатая пара
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
в домашнем партнерстве
Rodinný stav
verwitwet
вдовец/вдова
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
У вас есть дети?
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Какие документы мне нужно принести?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
Мне нужно платить за регистрацию?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Что покрывает медицинская страховка?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
Больничные платы
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
Платы специалистам
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Диагностические проверки
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
Хирургические процедуры
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
Психиатрическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
Лечение зубов
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
Офтальмологическое лечение
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Как я могу продлить мою визу?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Мне нужно менять номер своей машины?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Мои водительские права здесь действуют?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
Теоретический тест
Druh testu
den praktischen Teil
Тест на вождение
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
адрес
Co byste chtěli změnit
den Namen
имя
Co byste chtěli změnit
das Foto
фотография
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
потеряно
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
украдено
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
повреждено
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
У меня нет судимостей
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Uvést, občanství svého manžela/manželky