maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
ledig
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
verheiratet
házas
Rodinný stav
getrennt
külön él a házastársától
Rodinný stav
geschieden
elvált
Rodinný stav
zusammenlebend
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
verwitwet
özvegy
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
elméleti vizsga
Druh testu
den praktischen Teil
gyakorlati vizsga
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
cím
Co byste chtěli změnit
den Namen
név
Co byste chtěli změnit
das Foto
fénykép
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
elveszett
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
ellopott
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
sérült
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky