anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Wo kann ich das Formular für____finden?
Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Ich stelle diesen Antrag für _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Diese Information wird vertraulich behandelt.
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Wie heißen Sie?
What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Wo wohnen Sie?
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
Wie ist Ihre Adresse?
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mein Familienstand ist_____.
My marital status is ___________.
Rodinný stav
ledig
single
Rodinný stav
verheiratet
married
Rodinný stav
getrennt
separated
Rodinný stav
geschieden
divorced
Rodinný stav
zusammenlebend
cohabiting
Rodinný stav
in einer eingetragenen Partnerschaft
in a civil union
Rodinný stav
unverheiratetes Paar
unmarried partners
Rodinný stav
in einer Partnerschaft
in a domestic partnership
Rodinný stav
verwitwet
widowed
Rodinný stav
Haben Sie Kinder?
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Gibt es Anmeldegebühren?
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Was übernimmt die Krankenversicherung?
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Krankenhausgebühren
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Facharztkosten
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgische Eingriffe
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrische Behandlung
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zahnbehandlungen
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Augenbehandlungen
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Wie kann ich mein Visum verlängern?
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Ich möchte mich für_____ anmelden.
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
den Theorieteil
theory test
Druh testu
den praktischen Teil
driving test
Druh testu
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
die Adresse
address
Co byste chtěli změnit
den Namen
name
Co byste chtěli změnit
das Foto
photo
Co byste chtěli změnit
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
verlorenen
lost
Problém s řidičským průkazem
gestohlenen
stolen
Problém s řidičským průkazem
beschädigten
damaged
Problém s řidičským průkazem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky