španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hol találom a ____űrlapot?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hol állították ki a [dokumentumot]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Mikor jár le a személyi igazolványa?
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Az információ bizalmas.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hogy hívják?
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Mikor és hol született?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hol lakik?
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
Mi a címe?
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
Mi az állampolgársága?
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
Mikor érkezett [országba]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

A családi állapotom ___________.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
egyedülálló/hajadon/nőtlen
soltero/a
Rodinný stav
házas
casado/a
Rodinný stav
külön él a házastársától
separado/a
Rodinný stav
elvált
divorciado/a
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
cohabitante
Rodinný stav
regisztrált élettársi kapcsolatban van
en unión civil
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
pareja de hecho
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
pareja de hecho
Rodinný stav
özvegy
viudo/a
Rodinný stav
Vannak gyermekei?
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Élnek önnel eltartottak?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Szeretném egyesíteni a családomat.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Szeretnék regisztrálni.
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Van regisztrációs díj?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Mit fedez a biztosítás?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Kórházi költségek
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szakorvos
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosztikai vizsgálatok
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Műtéti beavatkozás
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pszichiátriai kezelés
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Fogorvosi kezelés
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szemészeti kezelés
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Miért igényli a beutazási vízumot?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Érvényes itt a jogosítványom?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Szeretném lefoglalni a __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
elméleti vizsga
el examen teórico
Druh testu
gyakorlati vizsga
el examen práctico
Druh testu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
cím
la dirección
Co byste chtěli změnit
név
el nombre
Co byste chtěli změnit
fénykép
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Szeretném megújítani a jogosítványom
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
elveszett
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
ellopott
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
sérült
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Büntetlen előéletű vagyok.
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky