nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hol találom a ____űrlapot?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
Mijn [document] werd gestolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Az információ bizalmas.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hogy hívják?
Wat is uw naam?
Dotaz na něčí jméno
Mikor és hol született?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hol lakik?
Waar woont u?
Dotaz na místo bydliště
Mi a címe?
Wat is uw adres?
Dotaz na něcí adresu
Mi az állampolgársága?
Wat is uw nationaliteit?
Dotaz na něčí občanství
Mikor érkezett [országba]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

A családi állapotom ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Rodinný stav
egyedülálló/hajadon/nőtlen
alleenstaand
Rodinný stav
házas
gehuwd
Rodinný stav
külön él a házastársától
uit elkaar
Rodinný stav
elvált
gescheiden
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
samenwonend
Rodinný stav
regisztrált élettársi kapcsolatban van
geregistreerd partnerschap
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
ongetrouwde partners
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
in een relatie
Rodinný stav
özvegy
verweduwd
Rodinný stav
Vannak gyermekei?
Heeft u kinderen?
Dotaz jestliže někdo má děti
Élnek önnel eltartottak?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Szeretnék regisztrálni.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Welke documenten moet ik meenemen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Van regisztrációs díj?
Zijn er registratiekosten?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Mit fedez a biztosítás?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Kórházi költségek
Ziekenhuiskosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szakorvos
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostische toets
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Műtéti beavatkozás
Chirurgische ingrepen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrische behandeling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Fogorvosi kezelés
Tandheelkundige behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szemészeti kezelés
Oogzorg behandelingen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Waarom vraagt u een visum aan?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Érvényes itt a jogosítványom?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Szeretném lefoglalni a __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
elméleti vizsga
theoretische test
Druh testu
gyakorlati vizsga
rijexamen
Druh testu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
cím
mijn adres
Co byste chtěli změnit
név
mijn naam
Co byste chtěli změnit
fénykép
mijn foto
Co byste chtěli změnit
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
elveszett
verloren
Problém s řidičským průkazem
ellopott
gestolen
Problém s řidičským průkazem
sérült
beschadigd
Problém s řidičským průkazem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Büntetlen előéletű vagyok.
Ik heb een blanco strafblad.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Uvést, občanství svého manžela/manželky