italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hol találom a ____űrlapot?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Az információ bizalmas.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hogy hívják?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Mikor és hol született?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hol lakik?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Mi a címe?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Mi az állampolgársága?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Mikor érkezett [országba]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

A családi állapotom ___________.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
egyedülálló/hajadon/nőtlen
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
házas
coniugato/a
Rodinný stav
külön él a házastársától
separato/a
Rodinný stav
elvált
divorziato/a
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
convivente
Rodinný stav
regisztrált élettársi kapcsolatban van
in un'unione civile
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
in una coppia non sposata
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
in un'unione di fatto
Rodinný stav
özvegy
vedovo/a
Rodinný stav
Vannak gyermekei?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Élnek önnel eltartottak?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Szeretném egyesíteni a családomat.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Szeretnék regisztrálni.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Van regisztrációs díj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Mit fedez a biztosítás?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Kórházi költségek
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szakorvos
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosztikai vizsgálatok
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Műtéti beavatkozás
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pszichiátriai kezelés
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Fogorvosi kezelés
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szemészeti kezelés
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Érvényes itt a jogosítványom?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Szeretném lefoglalni a __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
elméleti vizsga
esame di teoria
Druh testu
gyakorlati vizsga
esame di guida
Druh testu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
cím
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
név
il nome
Co byste chtěli změnit
fénykép
la foto
Co byste chtěli změnit
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Szeretném megújítani a jogosítványom
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
elveszett
smarrita
Problém s řidičským průkazem
ellopott
rubata
Problém s řidičským průkazem
sérült
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Büntetlen előéletű vagyok.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky