francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hol találom a ____űrlapot?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Az információ bizalmas.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hogy hívják?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Mikor és hol született?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hol lakik?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
Mi a címe?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Mi az állampolgársága?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
Mikor érkezett [országba]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

A családi állapotom ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
egyedülálló/hajadon/nőtlen
célibataire
Rodinný stav
házas
Marié(e)
Rodinný stav
külön él a házastársától
Séparé(e)
Rodinný stav
elvált
Divorcé(e)
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
en concubinage
Rodinný stav
regisztrált élettársi kapcsolatban van
dans une union civile
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
en concubinage
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
en partenariat domestique
Rodinný stav
özvegy
veuf/veuve
Rodinný stav
Vannak gyermekei?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Élnek önnel eltartottak?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Szeretném egyesíteni a családomat.
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Szeretnék regisztrálni.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Van regisztrációs díj?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Mit fedez a biztosítás?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Kórházi költségek
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szakorvos
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosztikai vizsgálatok
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Műtéti beavatkozás
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pszichiátriai kezelés
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Fogorvosi kezelés
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szemészeti kezelés
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Érvényes itt a jogosítványom?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Szeretném lefoglalni a __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
elméleti vizsga
le code
Druh testu
gyakorlati vizsga
la conduite
Druh testu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
cím
mon adresse
Co byste chtěli změnit
név
mon nom
Co byste chtěli změnit
fénykép
ma photo
Co byste chtěli změnit
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Szeretném megújítani a jogosítványom
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
elveszett
perdu
Problém s řidičským průkazem
ellopott
volé
Problém s řidičským průkazem
sérült
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Büntetlen előéletű vagyok.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky