česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Rodinný stav
házas
ženatý/vdaná
Rodinný stav
külön él a házastársától
odděleni
Rodinný stav
elvált
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Rodinný stav
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Rodinný stav
özvegy
vdovec/vdova
Rodinný stav
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
elméleti vizsga
Teoretický test
Druh testu
gyakorlati vizsga
Praktický test
Druh testu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
cím
adresu
Co byste chtěli změnit
név
jméno
Co byste chtěli změnit
fénykép
fotografii
Co byste chtěli změnit
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
elveszett
ztracený
Problém s řidičským průkazem
ellopott
ukradený
Problém s řidičským průkazem
sérült
zničený
Problém s řidičským průkazem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky