turecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] ne zaman verildi?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] nerede verildi?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[belge] belgem çalındı.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Bu bilgi özeldir.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Adınız nedir?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Nerede yaşıyorsunuz?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
İkamet adresiniz nedir?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Medeni halim ___________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
bekar
Rodinný stav
coniugato/a
evli
Rodinný stav
separato/a
ayrılmış
Rodinný stav
divorziato/a
boşanmış
Rodinný stav
convivente
birlikte yaşıyor
Rodinný stav
in un'unione civile
medeni birliktelik
Rodinný stav
in una coppia non sposata
evlenmemiş çift
Rodinný stav
in un'unione di fatto
medeni ortaklık içinde
Rodinný stav
vedovo/a
dul
Rodinný stav
Ha figli?
Çocuğunuz var mı?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Hastane masrafları
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Uzman doktor ücretleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Tanı koyma testleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Cerrahi operasyonlar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Psikiyatri tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Diş tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Göz tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vize başvurum neden reddedildi?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
teorik sınav
Druh testu
esame di guida
direksiyon sınavı
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
adres
Co byste chtěli změnit
il nome
ad
Co byste chtěli změnit
la foto
fotoğraf
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
kayıp
Problém s řidičským průkazem
rubata
çalınmış
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
hasarlı
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Sabıka kaydım yoktur.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Uvést, občanství svého manžela/manželky