švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
singel
Rodinný stav
coniugato/a
gift
Rodinný stav
separato/a
separerad
Rodinný stav
divorziato/a
skild
Rodinný stav
convivente
sambo
Rodinný stav
in un'unione civile
i ett partnerskap
Rodinný stav
in una coppia non sposata
ogift par
Rodinný stav
in un'unione di fatto
i ett partnerskap
Rodinný stav
vedovo/a
änka
Rodinný stav
Ha figli?
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
teoriprov
Druh testu
esame di guida
uppkörning
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
adressen
Co byste chtěli změnit
il nome
namnet
Co byste chtěli změnit
la foto
bilden
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
borttappat
Problém s řidičským průkazem
rubata
stulet
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
förstört
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky