rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Când îți expiră ID-ul?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mi s-a furat [documentul].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Informația este confidențială.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Cum vă cheamă?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Unde locuiți?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Care este adresa dumneavoastră?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Ce cetățenie aveți?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
Când ați ajuns în [țara]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Starea mea civilă este ___________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
Singur
Rodinný stav
coniugato/a
Căsătorit/ă
Rodinný stav
separato/a
separat/ă
Rodinný stav
divorziato/a
divorțat/ă
Rodinný stav
convivente
concobinaj
Rodinný stav
in un'unione civile
într-o uniune civilă
Rodinný stav
in una coppia non sposata
necăsătorit/ă
Rodinný stav
in un'unione di fatto
partener/ă de viață
Rodinný stav
vedovo/a
văduv/ă
Rodinný stav
Ha figli?
Aveți copii?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Ce documente trebuie să aduc?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Există vreo taxă de înregistrare?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Taxe pentru spitalizare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Onorarii ale medicilor specialiști
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Test de diagnosticare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Intervenții chirurgicale
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Tratament psihiatric
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Tratamente dentare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Tratamente oftalmologice
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
De ce solicitați o viză de intrare?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Cum îmi pot extinde viza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
testul teoretic
Druh testu
esame di guida
examenul practic
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
Adresa
Co byste chtěli změnit
il nome
nume
Co byste chtěli změnit
la foto
fotografia
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
pierdut
Problém s řidičským průkazem
rubata
furat
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
distrus
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Nu am antecedente penale.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Partenerul meu este __________.
Uvést, občanství svého manžela/manželky