portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
A informação é confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Qual é o seu nome?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Onde você mora?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Qual é o seu endereço?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Qual é a sua cidadania?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
Quando você chegou em [país]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Meu estado civil é ___________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
solteiro(a)
Rodinný stav
coniugato/a
casado(a)
Rodinný stav
separato/a
separado(a)
Rodinný stav
divorziato/a
divorciado(a)
Rodinný stav
convivente
coabitação
Rodinný stav
in un'unione civile
em uma união civil
Rodinný stav
in una coppia non sposata
companheiros/união estável
Rodinný stav
in un'unione di fatto
parceria doméstica
Rodinný stav
vedovo/a
viúvo(a)
Rodinný stav
Ha figli?
Você tem filhos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Você tem dependentes morando com você?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Gostaria de reencontrar minha família.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Que documentos devo trazer?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Existem taxas de registro?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Preciso de seguro de saúde privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Taxas hospitalares
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Taxas de especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Testes de diagnóstico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Procedimentos cirúrgicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Tratamento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Tratamentos dentários
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Tratamento oftalmológico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Por que você está requisitando um visto?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Como posso extender meu visto?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Gostaria de registrar meu veículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
prova teórica
Druh testu
esame di guida
prova prática de direção
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
endereço
Co byste chtěli změnit
il nome
nome
Co byste chtěli změnit
la foto
foto
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
perdida
Problém s řidičským průkazem
rubata
roubada
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
danificada
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Uvést, občanství svého manžela/manželky