německy | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Wie heißen Sie?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Wo wohnen Sie?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Wie ist Ihre Adresse?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Mein Familienstand ist_____.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
ledig
Rodinný stav
coniugato/a
verheiratet
Rodinný stav
separato/a
getrennt
Rodinný stav
divorziato/a
geschieden
Rodinný stav
convivente
zusammenlebend
Rodinný stav
in un'unione civile
in einer eingetragenen Partnerschaft
Rodinný stav
in una coppia non sposata
unverheiratetes Paar
Rodinný stav
in un'unione di fatto
in einer Partnerschaft
Rodinný stav
vedovo/a
verwitwet
Rodinný stav
Ha figli?
Haben Sie Kinder?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Gibt es Anmeldegebühren?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Krankenhausgebühren
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Facharztkosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Chirurgische Eingriffe
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Psychiatrische Behandlung
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Zahnbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Augenbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
den Theorieteil
Druh testu
esame di guida
den praktischen Teil
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
die Adresse
Co byste chtěli změnit
il nome
den Namen
Co byste chtěli změnit
la foto
das Foto
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
verlorenen
Problém s řidičským průkazem
rubata
gestohlenen
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
beschädigten
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Uvést, občanství svého manžela/manželky