maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ellopták a [dokumentumomat].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Hogy hívják?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Mikor és hol született?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Hol lakik?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Mi a címe?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Mi az állampolgársága?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
Mikor érkezett [országba]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
A családi állapotom ___________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Rodinný stav
coniugato/a
házas
Rodinný stav
separato/a
külön él a házastársától
Rodinný stav
divorziato/a
elvált
Rodinný stav
convivente
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
in un'unione civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
in una coppia non sposata
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
in un'unione di fatto
élettársi kapcsolatban van
Rodinný stav
vedovo/a
özvegy
Rodinný stav
Ha figli?
Vannak gyermekei?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Élnek önnel eltartottak?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Szeretnék regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Van regisztrációs díj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mit fedez a biztosítás?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Kórházi költségek
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Szakorvos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Diagnosztikai vizsgálatok
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Műtéti beavatkozás
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Pszichiátriai kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Fogorvosi kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Szemészeti kezelés
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Érvényes itt a jogosítványom?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
elméleti vizsga
Druh testu
esame di guida
gyakorlati vizsga
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
cím
Co byste chtěli změnit
il nome
név
Co byste chtěli změnit
la foto
fénykép
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
elveszett
Problém s řidičským průkazem
rubata
ellopott
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
sérült
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Büntetlen előéletű vagyok.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Uvést, občanství svého manžela/manželky