finsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Mikä sinun nimesi on?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Missä sinä asut?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Mikä sinun osoitteesi on?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Minä olen _________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
naimaton
Rodinný stav
coniugato/a
naimisissa
Rodinný stav
separato/a
asumuserossa
Rodinný stav
divorziato/a
eronnut
Rodinný stav
convivente
avoliitossa
Rodinný stav
in un'unione civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Rodinný stav
in una coppia non sposata
parisuhteessa
Rodinný stav
in un'unione di fatto
avoliitossa
Rodinný stav
vedovo/a
leski
Rodinný stav
Ha figli?
Onko sinulla lapsia?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mitä vakuutus kattaa?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Sairaalakulut
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Erikoislääkärikustannukset
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Diagnostinen tutkimus
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Kirurgiset toimenpiteet
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Psykiatrinen hoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Hammashoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Silmähoito
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
teoriakokeen
Druh testu
esame di guida
inssiajon
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
osoitetta
Co byste chtěli změnit
il nome
nimeä
Co byste chtěli změnit
la foto
kuvaa
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
kadonneen
Problém s řidičským průkazem
rubata
varastetun
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
vaurioituneen
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky