dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
Jeg er ___________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
single
Rodinný stav
coniugato/a
gift
Rodinný stav
separato/a
separeret
Rodinný stav
divorziato/a
fraskilt
Rodinný stav
convivente
samlevende
Rodinný stav
in un'unione civile
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
in una coppia non sposata
ugifte partnere
Rodinný stav
in un'unione di fatto
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
vedovo/a
enke
Rodinný stav
Ha figli?
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
teoritest
Druh testu
esame di guida
køreprøve
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
adressen
Co byste chtěli změnit
il nome
navnet
Co byste chtěli změnit
la foto
billedet
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
mistet
Problém s řidičským průkazem
rubata
stjålet
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky