arabsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Può aiutarmi a compilare il modulo?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quali documenti devo portare per ____ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Le informazioni sono riservate.
المعلومات سرية.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Come si chiama?
ما هو اسمك؟
Dotaz na něčí jméno
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Dotaz na něčí místo a datum narození
Dove risiede?
أين تعيش؟
Dotaz na místo bydliště
Qual è il suo indirizzo?
ما هو عنوانك؟
Dotaz na něcí adresu
Qual è la sua cittadinanza?
ما هي جنسيتك؟
Dotaz na něčí občanství
Quando è arrivato/a in [stato]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Può mostrarmi la sua carta di identità?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Il mio stato civile è __________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Rodinný stav
celibe (m) / nubile (f)
عازب
Rodinný stav
coniugato/a
متزوج
Rodinný stav
separato/a
منفصل
Rodinný stav
divorziato/a
مطلق
Rodinný stav
convivente
لدي شريك/شريكة في السكن
Rodinný stav
in un'unione civile
متزوجان مدنيا
Rodinný stav
in una coppia non sposata
شريكان غير متزوجين
Rodinný stav
in un'unione di fatto
في شراكة منزلية
Rodinný stav
vedovo/a
أرمل/أرملة
Rodinný stav
Ha figli?
هل لديك أطفال؟
Dotaz jestliže někdo má děti
Ha familiari a carico?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
أرغب في التسجيل في المدينة
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quali documenti devo portare?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Dotaz ohledně pojistného krytí
Spese ospedaliere
تكاليف المستشفى
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Spese per la consultazione di uno specialista
أجور المختصين
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Test diagnostici
اختبارات التشخيص
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Operazioni chirurgiche
العمليات الجراحية
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Trattamento psichiatrico
العلاج النفسي
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure dentali
العلاج السني
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Cure oculistiche
علاج العينين
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
La mia patente di guida è valida?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Vorrei prenotare l' __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
esame di teoria
اختبار نظري
Druh testu
esame di guida
اختبار القيادة
Druh testu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
l'indirizzo
العنوان
Co byste chtěli změnit
il nome
الاسم
Co byste chtěli změnit
la foto
الصورة
Co byste chtěli změnit
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
smarrita
ضائعة
Problém s řidičským průkazem
rubata
مسروقة
Problém s řidičským průkazem
deteriorata
متضررة
Problém s řidičským průkazem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Non ho precedenti penali.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Ho il livello richiesto di [lingua].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Uvést, občanství svého manžela/manželky