vietnamsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Tôi đăng kí hộ ________
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Thông tin này là bí mật
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Bạn tên gì?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Bạn sống ở đâu?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Địa chỉ của bạn là gì?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Quốc tịch của bạn là gì?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Rodinný stav
célibataire
độc thân
Rodinný stav
Marié(e)
đã thành hôn
Rodinný stav
Séparé(e)
ly thân
Rodinný stav
Divorcé(e)
ly dị
Rodinný stav
en concubinage
sống thử
Rodinný stav
dans une union civile
kết hợp dân sự
Rodinný stav
en concubinage
đối tác chưa kết hôn
Rodinný stav
en partenariat domestique
hợp doanh gia thuộc
Rodinný stav
veuf/veuve
góa phụ
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Bạn có con chưa?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Phí bệnh viện
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Phí chuyên gia
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Xét nghiệm chẩn đoán
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Thủ tục phẫu thuật
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Điều trị tâm thần
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Điều trị nha khoa
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Điều trị nhãn khoa
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Tôi muốn đăng kí xe
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
Kì thi lý thuyết
Druh testu
la conduite
Kì thi lái xe
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
địa chỉ
Co byste chtěli změnit
mon nom
tên
Co byste chtěli změnit
ma photo
ảnh
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
mất
Problém s řidičským průkazem
volé
bị đánh cắp
Problém s řidičským průkazem
abîmé
bi hư hỏng
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Tôi không có tiền án tiền sự
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Uvést, občanství svého manžela/manželky