švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
célibataire
singel
Rodinný stav
Marié(e)
gift
Rodinný stav
Séparé(e)
separerad
Rodinný stav
Divorcé(e)
skild
Rodinný stav
en concubinage
sambo
Rodinný stav
dans une union civile
i ett partnerskap
Rodinný stav
en concubinage
ogift par
Rodinný stav
en partenariat domestique
i ett partnerskap
Rodinný stav
veuf/veuve
änka
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
teoriprov
Druh testu
la conduite
uppkörning
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
adressen
Co byste chtěli změnit
mon nom
namnet
Co byste chtěli změnit
ma photo
bilden
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
borttappat
Problém s řidičským průkazem
volé
stulet
Problém s řidičským průkazem
abîmé
förstört
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky