německy | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Wie heißen Sie?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Wo wohnen Sie?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Wie ist Ihre Adresse?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Mein Familienstand ist_____.
Rodinný stav
célibataire
ledig
Rodinný stav
Marié(e)
verheiratet
Rodinný stav
Séparé(e)
getrennt
Rodinný stav
Divorcé(e)
geschieden
Rodinný stav
en concubinage
zusammenlebend
Rodinný stav
dans une union civile
in einer eingetragenen Partnerschaft
Rodinný stav
en concubinage
unverheiratetes Paar
Rodinný stav
en partenariat domestique
in einer Partnerschaft
Rodinný stav
veuf/veuve
verwitwet
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Haben Sie Kinder?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Gibt es Anmeldegebühren?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Krankenhausgebühren
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Facharztkosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Chirurgische Eingriffe
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Psychiatrische Behandlung
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Zahnbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Augenbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
den Theorieteil
Druh testu
la conduite
den praktischen Teil
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
die Adresse
Co byste chtěli změnit
mon nom
den Namen
Co byste chtěli změnit
ma photo
das Foto
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
verlorenen
Problém s řidičským průkazem
volé
gestohlenen
Problém s řidičským průkazem
abîmé
beschädigten
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Uvést, občanství svého manžela/manželky