dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
Jeg er ___________.
Rodinný stav
célibataire
single
Rodinný stav
Marié(e)
gift
Rodinný stav
Séparé(e)
separeret
Rodinný stav
Divorcé(e)
fraskilt
Rodinný stav
en concubinage
samlevende
Rodinný stav
dans une union civile
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
en concubinage
ugifte partnere
Rodinný stav
en partenariat domestique
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
veuf/veuve
enke
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
teoritest
Druh testu
la conduite
køreprøve
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
adressen
Co byste chtěli změnit
mon nom
navnet
Co byste chtěli změnit
ma photo
billedet
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
mistet
Problém s řidičským průkazem
volé
stjålet
Problém s řidičským průkazem
abîmé
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky