anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Où votre [document] a été délivré ?
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mon/ma [document] a été volé(e).
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Ces informations sont confidentielles.
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Comment vous appelez-vous ?
What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Où résidez-vous ?
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
Où habitez-vous ?
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
Quelle est votre nationalité ?
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Ma situation matrimoniale est _____.
My marital status is ___________.
Rodinný stav
célibataire
single
Rodinný stav
Marié(e)
married
Rodinný stav
Séparé(e)
separated
Rodinný stav
Divorcé(e)
divorced
Rodinný stav
en concubinage
cohabiting
Rodinný stav
dans une union civile
in a civil union
Rodinný stav
en concubinage
unmarried partners
Rodinný stav
en partenariat domestique
in a domestic partnership
Rodinný stav
veuf/veuve
widowed
Rodinný stav
Vous avez des enfants ?
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Vous avez des personnes à charge ?
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Je voudrais réunir ma famille.
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Quels documents dois-je apporter ?
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Je voudrais demander un permis de séjour.
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Frais hospitaliers
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Frais de consultation d'un spécialiste
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tests diagnostiques
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Opérations chirurgicales
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Traitement psychiatrique
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins dentaires
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Soins oculaires
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Comment puis-je prolonger mon visa ?
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
le code
theory test
Druh testu
la conduite
driving test
Druh testu
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
mon adresse
address
Co byste chtěli změnit
mon nom
name
Co byste chtěli změnit
ma photo
photo
Co byste chtěli změnit
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdu
lost
Problém s řidičským průkazem
volé
stolen
Problém s řidičským průkazem
abîmé
damaged
Problém s řidičským průkazem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Je n'ai pas de casier judiciaire
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
J'ai le niveau suffisant en [langue].
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mon conjoint est [nationalité].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky