španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Mikä sinun nimesi on?
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Missä sinä asut?
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
Mikä sinun osoitteesi on?
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
Minkä maan kansalainen sinä olet?
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
Koska sinä saavuit [maahan]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Minä olen _________.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
naimaton
soltero/a
Rodinný stav
naimisissa
casado/a
Rodinný stav
asumuserossa
separado/a
Rodinný stav
eronnut
divorciado/a
Rodinný stav
avoliitossa
cohabitante
Rodinný stav
rekisteröidyssä parisuhteessa
en unión civil
Rodinný stav
parisuhteessa
pareja de hecho
Rodinný stav
avoliitossa
pareja de hecho
Rodinný stav
leski
viudo/a
Rodinný stav
Onko sinulla lapsia?
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Mitä vakuutus kattaa?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Sairaalakulut
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Erikoislääkärikustannukset
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostinen tutkimus
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiset toimenpiteet
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrinen hoito
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Hammashoito
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Silmähoito
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kuinka voin pidentää viisumiani?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Kelpaako ajokorttini täällä?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Haluaisin suorittaa ________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoriakokeen
el examen teórico
Druh testu
inssiajon
el examen práctico
Druh testu
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
osoitetta
la dirección
Co byste chtěli změnit
nimeä
el nombre
Co byste chtěli změnit
kuvaa
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Haluaisin uusia ajokorttini.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
kadonneen
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
varastetun
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
vaurioituneen
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky