italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Mikä sinun nimesi on?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Missä sinä asut?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Mikä sinun osoitteesi on?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Minä olen _________.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
naimaton
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
naimisissa
coniugato/a
Rodinný stav
asumuserossa
separato/a
Rodinný stav
eronnut
divorziato/a
Rodinný stav
avoliitossa
convivente
Rodinný stav
rekisteröidyssä parisuhteessa
in un'unione civile
Rodinný stav
parisuhteessa
in una coppia non sposata
Rodinný stav
avoliitossa
in un'unione di fatto
Rodinný stav
leski
vedovo/a
Rodinný stav
Onko sinulla lapsia?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Mitä vakuutus kattaa?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Sairaalakulut
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Erikoislääkärikustannukset
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostinen tutkimus
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiset toimenpiteet
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrinen hoito
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Hammashoito
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Silmähoito
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Kelpaako ajokorttini täällä?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Haluaisin suorittaa ________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoriakokeen
esame di teoria
Druh testu
inssiajon
esame di guida
Druh testu
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
osoitetta
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
nimeä
il nome
Co byste chtěli změnit
kuvaa
la foto
Co byste chtěli změnit
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Haluaisin uusia ajokorttini.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
kadonneen
smarrita
Problém s řidičským průkazem
varastetun
rubata
Problém s řidičským průkazem
vaurioituneen
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky