dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kiam elspiras via legitimilo?
Hvornår udløber dit ID?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
La informo estas konfidenca.
Informationerne er fortrolige.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Kiel vi nomiĝas?
Hvad hedder du?
Dotaz na něčí jméno
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Hvor og hvornår er du født?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kie vi loĝas?
Hvor bor du?
Dotaz na místo bydliště
Kio estas via adreso?
Hvad er din adresse?
Dotaz na něcí adresu
Kio estas via civitaneco?
Hvad er dit statsborgerskab?
Dotaz na něčí občanství
Kiam vi alvenis en [lando]?
Hvornår ankom du til [land]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Må jeg se dit ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Mia edzecostato estas ___________.
Jeg er ___________.
Rodinný stav
senedza
single
Rodinný stav
edziĝinta
gift
Rodinný stav
apartiga
separeret
Rodinný stav
eksedziĝinta
fraskilt
Rodinný stav
kunviva
samlevende
Rodinný stav
en civila kuniĝo
i et indregistreret parforhold
Rodinný stav
fraŭlaj partneroj
ugifte partnere
Rodinný stav
en hejma partnereco
i et indenlandsk parforhold
Rodinný stav
vidvina
enke
Rodinný stav
Ĉu vi havas infanojn?
Har du børn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jeg vil gerne registreres i byen
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Kion dokumentojn mi alportus?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalokotizoj
Hospitalsgebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kotizoj por la ekspertoj
Speciallægegebyrer
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnozoprovoj
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiske indgreb
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Okula kuracado
Øjenbehandlinger
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Kial vi petas la enirovizon?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Er mit kørekort gyldigt her?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teorian teston
teoritest
Druh testu
veturantan teston
køreprøve
Druh testu
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adreson
adressen
Co byste chtěli změnit
nomon
navnet
Co byste chtěli změnit
foton
billedet
Co byste chtěli změnit
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
perdatan
mistet
Problém s řidičským průkazem
ŝtelatan
stjålet
Problém s řidičským průkazem
difektatan
beskadiget
Problém s řidičským průkazem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mi havas puran krimliston
Jeg har en ren straffeattest
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Uvést, občanství svého manžela/manželky