španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Hvornår udløber dit ID?
¿Cuándo caduca su DNI?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Me han robado el/la (documento).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informationerne er fortrolige.
La información es confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hvad hedder du?
¿Cómo se llama usted?
Dotaz na něčí jméno
Hvor og hvornår er du født?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hvor bor du?
¿Dónde vive usted?
Dotaz na místo bydliště
Hvad er din adresse?
¿Cuál es su dirección?
Dotaz na něcí adresu
Hvad er dit statsborgerskab?
¿Cuál es su nacionalidad?
Dotaz na něčí občanství
Hvornår ankom du til [land]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Må jeg se dit ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Jeg er ___________.
Mi estado civil es ______________.
Rodinný stav
single
soltero/a
Rodinný stav
gift
casado/a
Rodinný stav
separeret
separado/a
Rodinný stav
fraskilt
divorciado/a
Rodinný stav
samlevende
cohabitante
Rodinný stav
i et indregistreret parforhold
en unión civil
Rodinný stav
ugifte partnere
pareja de hecho
Rodinný stav
i et indenlandsk parforhold
pareja de hecho
Rodinný stav
enke
viudo/a
Rodinný stav
Har du børn?
¿Tiene usted hijos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jeg vil gerne registreres i byen
Me gustaría empadronarme.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jeg er her for at registrere min bopæl
Vengo a registrar mi domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalsgebyrer
Tasas hospitalarias
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Speciallægegebyrer
Honorarios de médicos especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Pruebas diagnósticas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiske indgreb
Intervenciones quirúrjicas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Tratamiento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlinger
Tratamientos dentales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Øjenbehandlinger
Tratamientos oftalmológicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Er mit kørekort gyldigt her?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoritest
el examen teórico
Druh testu
køreprøve
el examen práctico
Druh testu
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
la dirección
Co byste chtěli změnit
navnet
el nombre
Co byste chtěli změnit
billedet
la fotografía
Co byste chtěli změnit
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
mistet
lo he perdido
Problém s řidičským průkazem
stjålet
me lo han robado
Problém s řidičským průkazem
beskadiget
se ha dañado
Problém s řidičským průkazem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jeg har en ren straffeattest
No tengo antecedentes penales.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Uvést, občanství svého manžela/manželky