italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Hvornår udløber dit ID?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informationerne er fortrolige.
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hvad hedder du?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
Hvor og hvornår er du født?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hvor bor du?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
Hvad er din adresse?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
Hvad er dit statsborgerskab?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
Hvornår ankom du til [land]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Må jeg se dit ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Jeg er ___________.
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
single
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
gift
coniugato/a
Rodinný stav
separeret
separato/a
Rodinný stav
fraskilt
divorziato/a
Rodinný stav
samlevende
convivente
Rodinný stav
i et indregistreret parforhold
in un'unione civile
Rodinný stav
ugifte partnere
in una coppia non sposata
Rodinný stav
i et indenlandsk parforhold
in un'unione di fatto
Rodinný stav
enke
vedovo/a
Rodinný stav
Har du børn?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jeg vil gerne registreres i byen
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jeg er her for at registrere min bopæl
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalsgebyrer
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Speciallægegebyrer
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiske indgreb
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlinger
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Øjenbehandlinger
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Er mit kørekort gyldigt her?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoritest
esame di teoria
Druh testu
køreprøve
esame di guida
Druh testu
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
navnet
il nome
Co byste chtěli změnit
billedet
la foto
Co byste chtěli změnit
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
mistet
smarrita
Problém s řidičským průkazem
stjålet
rubata
Problém s řidičským průkazem
beskadiget
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jeg har en ren straffeattest
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky