francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Où votre [document] a été délivré ?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Hvornår udløber dit ID?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informationerne er fortrolige.
Ces informations sont confidentielles.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hvad hedder du?
Comment vous appelez-vous ?
Dotaz na něčí jméno
Hvor og hvornår er du født?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hvor bor du?
Où résidez-vous ?
Dotaz na místo bydliště
Hvad er din adresse?
Où habitez-vous ?
Dotaz na něcí adresu
Hvad er dit statsborgerskab?
Quelle est votre nationalité ?
Dotaz na něčí občanství
Hvornår ankom du til [land]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Må jeg se dit ID?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Jeg er ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Rodinný stav
single
célibataire
Rodinný stav
gift
Marié(e)
Rodinný stav
separeret
Séparé(e)
Rodinný stav
fraskilt
Divorcé(e)
Rodinný stav
samlevende
en concubinage
Rodinný stav
i et indregistreret parforhold
dans une union civile
Rodinný stav
ugifte partnere
en concubinage
Rodinný stav
i et indenlandsk parforhold
en partenariat domestique
Rodinný stav
enke
veuf/veuve
Rodinný stav
Har du børn?
Vous avez des enfants ?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Vous avez des personnes à charge ?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Je voudrais réunir ma famille.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jeg vil gerne registreres i byen
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Quels documents dois-je apporter ?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jeg er her for at registrere min bopæl
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalsgebyrer
Frais hospitaliers
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Speciallægegebyrer
Frais de consultation d'un spécialiste
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Tests diagnostiques
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiske indgreb
Opérations chirurgicales
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Traitement psychiatrique
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlinger
Soins dentaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Øjenbehandlinger
Soins oculaires
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Er mit kørekort gyldigt her?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoritest
le code
Druh testu
køreprøve
la conduite
Druh testu
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
mon adresse
Co byste chtěli změnit
navnet
mon nom
Co byste chtěli změnit
billedet
ma photo
Co byste chtěli změnit
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
mistet
perdu
Problém s řidičským průkazem
stjålet
volé
Problém s řidičským průkazem
beskadiget
abîmé
Problém s řidičským průkazem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jeg har en ren straffeattest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Mon conjoint est [nationalité].
Uvést, občanství svého manžela/manželky