esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Hvornår udløber dit ID?
Kiam elspiras via legitimilo?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Informationerne er fortrolige.
La informo estas konfidenca.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Hvad hedder du?
Kiel vi nomiĝas?
Dotaz na něčí jméno
Hvor og hvornår er du født?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Hvor bor du?
Kie vi loĝas?
Dotaz na místo bydliště
Hvad er din adresse?
Kio estas via adreso?
Dotaz na něcí adresu
Hvad er dit statsborgerskab?
Kio estas via civitaneco?
Dotaz na něčí občanství
Hvornår ankom du til [land]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Må jeg se dit ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Jeg er ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Rodinný stav
single
senedza
Rodinný stav
gift
edziĝinta
Rodinný stav
separeret
apartiga
Rodinný stav
fraskilt
eksedziĝinta
Rodinný stav
samlevende
kunviva
Rodinný stav
i et indregistreret parforhold
en civila kuniĝo
Rodinný stav
ugifte partnere
fraŭlaj partneroj
Rodinný stav
i et indenlandsk parforhold
en hejma partnereco
Rodinný stav
enke
vidvina
Rodinný stav
Har du børn?
Ĉu vi havas infanojn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Jeg vil gerne registreres i byen
Mi ŝatus registri en la urbo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Kion dokumentojn mi alportus?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Jeg er her for at registrere min bopæl
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospitalsgebyrer
Hospitalokotizoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Speciallægegebyrer
Kotizoj por la ekspertoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnosetests
Diagnozoprovoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Kirurgiske indgreb
Kirurgiaj proceduroj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Tandbehandlinger
Dentaj kuracadoj
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Øjenbehandlinger
Okula kuracado
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Er mit kørekort gyldigt her?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
teoritest
teorian teston
Druh testu
køreprøve
veturantan teston
Druh testu
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adressen
adreson
Co byste chtěli změnit
navnet
nomon
Co byste chtěli změnit
billedet
foton
Co byste chtěli změnit
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
mistet
perdatan
Problém s řidičským průkazem
stjålet
ŝtelatan
Problém s řidičským průkazem
beskadiget
difektatan
Problém s řidičským průkazem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Jeg har en ren straffeattest
Mi havas puran krimliston
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Uvést, občanství svého manžela/manželky