řecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
您的【文件】是什么时候签发的?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
请问您的身份证件何时过期?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
您能帮我填一下这个表格吗?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
请问我要办____ 需要带什么文件?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
我的【材料】被偷了。
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
这是机密信息。
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
您能给我一份申请表格的回执吗?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

你叫什么名字?
Πώς σας λένε;
Dotaz na něčí jméno
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Dotaz na něčí místo a datum narození
请问您住在哪里?
Πού μένετε;
Dotaz na místo bydliště
请问您的地址是什么?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Dotaz na něcí adresu
请问您的国籍是什么?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Dotaz na něčí občanství
请问您是何时到达【该国】的?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Dotaz, kdy jste přijeli do země
您能出示一下您的身份证件么?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

我的婚姻状况是____ 。
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Rodinný stav
单身
ελεύθερος/η
Rodinný stav
已婚
παντρεμένος/η
Rodinný stav
分居
σε διάσταση
Rodinný stav
离异
χωρισμένος/η
Rodinný stav
同居
συμβίωση
Rodinný stav
民事结婚
σε αστική ένωση
Rodinný stav
未婚伴侣
ανύπαντροι σύντροφοι
Rodinný stav
同居伴侣关系
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Rodinný stav
鳏居
χήρος/χήρα
Rodinný stav
请问您有孩子吗?
έχετε παιδιά;
Dotaz jestliže někdo má děti
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
我想要和家人团聚。
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

我想要在这个城市登记入户。
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
请问我应该带什么材料?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
请问有注册费吗?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
我是来进行住址登记。
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
我想要申请居住证。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

我想要问一下关于保险的问题。
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
我需要私人的健康保险吗?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
请问该保险涵盖哪些方面?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Dotaz ohledně pojistného krytí
住院费
Τέλη νοσοκομείου
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
专家费
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
诊疗费
Διαγνωστικές εξετάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
外科手术
Χειρουργικές επεμβάσεις
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
精神治疗
Ψυχιατρική θεραπεία
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
牙齿治疗
Οδοντιατρικές θεραπείες
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
眼科治疗
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

请问您为什么需要入境签证?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
我该如何续签我的签证?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
请问我是否可以申请成为永久居民?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

请问我需要更换我的车牌号吗?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
我想要登记我的车辆。
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
我想要申请临时驾照。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
我想要预约__________。
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
理论考试
θεωρητική εξέταση
Druh testu
路考
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Druh testu
我想要改动驾照上的__________。
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
地址
διεύθυνση
Co byste chtěli změnit
名字
όνομα
Co byste chtěli změnit
照片
φωτογραφία
Co byste chtěli změnit
我想要给驾照添加更高的级别。
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
我想要延长我的驾照。
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
我想要更换一个___________ 驾照。
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
丢失
χαμένη
Problém s řidičským průkazem
被偷了
κλεμμένη
Problém s řidičským průkazem
受损
κατεστραμμένη
Problém s řidičským průkazem
我想要申诉我的驾照吊销。
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

我想要申请【国家】国籍。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
我在哪里可以注册【语言】考试?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
我没有犯罪记录。
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
我的【语言】达到了等级要求。
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
公民身份申请的费用是哪些?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
我的配偶是【国家】公民。
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Uvést, občanství svého manžela/manželky