německy | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
您的【文件】是什么时候签发的?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
请问您的身份证件何时过期?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
您能帮我填一下这个表格吗?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
我的【材料】被偷了。
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
这是机密信息。
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
您能给我一份申请表格的回执吗?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

你叫什么名字?
Wie heißen Sie?
Dotaz na něčí jméno
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Dotaz na něčí místo a datum narození
请问您住在哪里?
Wo wohnen Sie?
Dotaz na místo bydliště
请问您的地址是什么?
Wie ist Ihre Adresse?
Dotaz na něcí adresu
请问您的国籍是什么?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Dotaz na něčí občanství
请问您是何时到达【该国】的?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
您能出示一下您的身份证件么?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

我的婚姻状况是____ 。
Mein Familienstand ist_____.
Rodinný stav
单身
ledig
Rodinný stav
已婚
verheiratet
Rodinný stav
分居
getrennt
Rodinný stav
离异
geschieden
Rodinný stav
同居
zusammenlebend
Rodinný stav
民事结婚
in einer eingetragenen Partnerschaft
Rodinný stav
未婚伴侣
unverheiratetes Paar
Rodinný stav
同居伴侣关系
in einer Partnerschaft
Rodinný stav
鳏居
verwitwet
Rodinný stav
请问您有孩子吗?
Haben Sie Kinder?
Dotaz jestliže někdo má děti
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
我想要和家人团聚。
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

我想要在这个城市登记入户。
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
请问我应该带什么材料?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
请问有注册费吗?
Gibt es Anmeldegebühren?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
我是来进行住址登记。
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
我想要申请居住证。
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

我想要问一下关于保险的问题。
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
我需要私人的健康保险吗?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
请问该保险涵盖哪些方面?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Dotaz ohledně pojistného krytí
住院费
Krankenhausgebühren
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
专家费
Facharztkosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
诊疗费
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
外科手术
Chirurgische Eingriffe
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
精神治疗
Psychiatrische Behandlung
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
牙齿治疗
Zahnbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
眼科治疗
Augenbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

请问您为什么需要入境签证?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
我该如何续签我的签证?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

请问我需要更换我的车牌号吗?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
我想要登记我的车辆。
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
我想要申请临时驾照。
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
我想要预约__________。
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
理论考试
den Theorieteil
Druh testu
路考
den praktischen Teil
Druh testu
我想要改动驾照上的__________。
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
地址
die Adresse
Co byste chtěli změnit
名字
den Namen
Co byste chtěli změnit
照片
das Foto
Co byste chtěli změnit
我想要给驾照添加更高的级别。
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
我想要延长我的驾照。
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
我想要更换一个___________ 驾照。
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
丢失
verlorenen
Problém s řidičským průkazem
被偷了
gestohlenen
Problém s řidičským průkazem
受损
beschädigten
Problém s řidičským průkazem
我想要申诉我的驾照吊销。
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

我想要申请【国家】国籍。
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
我在哪里可以注册【语言】考试?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
我没有犯罪记录。
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
我的【语言】达到了等级要求。
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
公民身份申请的费用是哪些?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
我的配偶是【国家】公民。
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Uvést, občanství svého manžela/manželky