italsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
您的【文件】是什么时候签发的?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
请问您的身份证件何时过期?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
您能帮我填一下这个表格吗?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
我的【材料】被偷了。
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ohlášení o ukradeném dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
这是机密信息。
Le informazioni sono riservate.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
您能给我一份申请表格的回执吗?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

你叫什么名字?
Come si chiama?
Dotaz na něčí jméno
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Dotaz na něčí místo a datum narození
请问您住在哪里?
Dove risiede?
Dotaz na místo bydliště
请问您的地址是什么?
Qual è il suo indirizzo?
Dotaz na něcí adresu
请问您的国籍是什么?
Qual è la sua cittadinanza?
Dotaz na něčí občanství
请问您是何时到达【该国】的?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
您能出示一下您的身份证件么?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

我的婚姻状况是____ 。
Il mio stato civile è __________.
Rodinný stav
单身
celibe (m) / nubile (f)
Rodinný stav
已婚
coniugato/a
Rodinný stav
分居
separato/a
Rodinný stav
离异
divorziato/a
Rodinný stav
同居
convivente
Rodinný stav
民事结婚
in un'unione civile
Rodinný stav
未婚伴侣
in una coppia non sposata
Rodinný stav
同居伴侣关系
in un'unione di fatto
Rodinný stav
鳏居
vedovo/a
Rodinný stav
请问您有孩子吗?
Ha figli?
Dotaz jestliže někdo má děti
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ha familiari a carico?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
我想要和家人团聚。
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

我想要在这个城市登记入户。
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
请问我应该带什么材料?
Quali documenti devo portare?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
请问有注册费吗?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
我是来进行住址登记。
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
我想要申请居住证。
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

我想要问一下关于保险的问题。
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
我需要私人的健康保险吗?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
请问该保险涵盖哪些方面?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Dotaz ohledně pojistného krytí
住院费
Spese ospedaliere
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
专家费
Spese per la consultazione di uno specialista
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
诊疗费
Test diagnostici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
外科手术
Operazioni chirurgiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
精神治疗
Trattamento psichiatrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
牙齿治疗
Cure dentali
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
眼科治疗
Cure oculistiche
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

请问您为什么需要入境签证?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
我该如何续签我的签证?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
请问我是否可以申请成为永久居民?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

请问我需要更换我的车牌号吗?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
我想要登记我的车辆。
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
La mia patente di guida è valida?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
我想要申请临时驾照。
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
我想要预约__________。
Vorrei prenotare l' __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
理论考试
esame di teoria
Druh testu
路考
esame di guida
Druh testu
我想要改动驾照上的__________。
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
地址
l'indirizzo
Co byste chtěli změnit
名字
il nome
Co byste chtěli změnit
照片
la foto
Co byste chtěli změnit
我想要给驾照添加更高的级别。
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
我想要延长我的驾照。
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
我想要更换一个___________ 驾照。
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
丢失
smarrita
Problém s řidičským průkazem
被偷了
rubata
Problém s řidičským průkazem
受损
deteriorata
Problém s řidičským průkazem
我想要申诉我的驾照吊销。
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

我想要申请【国家】国籍。
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
我没有犯罪记录。
Non ho precedenti penali.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
我的【语言】达到了等级要求。
Ho il livello richiesto di [lingua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
公民身份申请的费用是哪些?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
我的配偶是【国家】公民。
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Uvést, občanství svého manžela/manželky