česky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Dotaz na něčí jméno
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Dotaz na něčí místo a datum narození
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Dotaz na místo bydliště
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Dotaz na něcí adresu
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Dotaz na něčí občanství
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Rodinný stav
单身
svobodný/á
Rodinný stav
已婚
ženatý/vdaná
Rodinný stav
分居
odděleni
Rodinný stav
离异
rozvedený/rozvedená
Rodinný stav
同居
žijící ve společné domácnosti
Rodinný stav
民事结婚
v registrovaném partnerství
Rodinný stav
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Rodinný stav
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Rodinný stav
鳏居
vdovec/vdova
Rodinný stav
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Dotaz jestliže někdo má děti
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Dotaz ohledně pojistného krytí
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
诊疗费
Diagnostické testy
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
外科手术
Chirurgické zákroky
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
精神治疗
Psychiatrická léčba
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
牙齿治疗
Zubní ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
眼科治疗
Oční ošetření
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
理论考试
Teoretický test
Druh testu
路考
Praktický test
Druh testu
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
地址
adresu
Co byste chtěli změnit
名字
jméno
Co byste chtěli změnit
照片
fotografii
Co byste chtěli změnit
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
丢失
ztracený
Problém s řidičským průkazem
被偷了
ukradený
Problém s řidičským průkazem
受损
zničený
Problém s řidičským průkazem
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Uvést, občanství svého manžela/manželky