turecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Rodinný stav
svobodný/á
bekar
Rodinný stav
ženatý/vdaná
evli
Rodinný stav
odděleni
ayrılmış
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Rodinný stav
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Rodinný stav
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Rodinný stav
vdovec/vdova
dul
Rodinný stav
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Göz tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
teorik sınav
Druh testu
Praktický test
direksiyon sınavı
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
adres
Co byste chtěli změnit
jméno
ad
Co byste chtěli změnit
fotografii
fotoğraf
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
kayıp
Problém s řidičským průkazem
ukradený
çalınmış
Problém s řidičským průkazem
zničený
hasarlı
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Uvést, občanství svého manžela/manželky