švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
svobodný/á
singel
Rodinný stav
ženatý/vdaná
gift
Rodinný stav
odděleni
separerad
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
skild
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
sambo
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
i ett partnerskap
Rodinný stav
nesezdaní partneři
ogift par
Rodinný stav
v domácím partnerství
i ett partnerskap
Rodinný stav
vdovec/vdova
änka
Rodinný stav
Máte děti?
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
teoriprov
Druh testu
Praktický test
uppkörning
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
adressen
Co byste chtěli změnit
jméno
namnet
Co byste chtěli změnit
fotografii
bilden
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
borttappat
Problém s řidičským průkazem
ukradený
stulet
Problém s řidičským průkazem
zničený
förstört
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky