portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
A informação é confidencial.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Qual é o seu nome?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Onde você mora?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Qual é o seu endereço?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Qual é a sua cidadania?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando você chegou em [país]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Meu estado civil é ___________.
Rodinný stav
svobodný/á
solteiro(a)
Rodinný stav
ženatý/vdaná
casado(a)
Rodinný stav
odděleni
separado(a)
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
divorciado(a)
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
coabitação
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
em uma união civil
Rodinný stav
nesezdaní partneři
companheiros/união estável
Rodinný stav
v domácím partnerství
parceria doméstica
Rodinný stav
vdovec/vdova
viúvo(a)
Rodinný stav
Máte děti?
Você tem filhos?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Você tem dependentes morando com você?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Gostaria de reencontrar minha família.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Que documentos devo trazer?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Existem taxas de registro?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Preciso de seguro de saúde privado?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxas hospitalares
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Taxas de especialistas
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Testes de diagnóstico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Procedimentos cirúrgicos
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Tratamento psiquiátrico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Tratamentos dentários
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Tratamento oftalmológico
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Por que você está requisitando um visto?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Como posso extender meu visto?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Gostaria de registrar meu veículo.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
prova teórica
Druh testu
Praktický test
prova prática de direção
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
endereço
Co byste chtěli změnit
jméno
nome
Co byste chtěli změnit
fotografii
foto
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
perdida
Problém s řidičským průkazem
ukradený
roubada
Problém s řidičským průkazem
zničený
danificada
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Uvést, občanství svého manžela/manželky