polsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mój [dokument] został skradziony.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Podane informacje są poufne.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Rodinný stav
svobodný/á
kawaler/panna
Rodinný stav
ženatý/vdaná
żonaty/zamężna
Rodinný stav
odděleni
w separacji
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
rozwodnik/rozwódka
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
w konkubinacie
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
w rejestrowanym związku partnerskim
Rodinný stav
nesezdaní partneři
w związku partnerskim
Rodinný stav
v domácím partnerství
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Rodinný stav
vdovec/vdova
wdowiec/wdowa
Rodinný stav
Máte děti?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Opłaty za pobyt w szpitalu
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Badania diagnostyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Zabiegi chirurgiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Leczenie psychiatryczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Leczenie stomatologiczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Leczenie okulistyczne
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
egzamin teoretyczny
Druh testu
Praktický test
egzamin praktyczny
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
adres
Co byste chtěli změnit
jméno
nazwisko
Co byste chtěli změnit
fotografii
zdjęcie
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
zgubienie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
ukradený
kradzież (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
zničený
zniszczenie (prawa jazdy)
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Uvést, občanství svého manžela/manželky