německy | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
Wie heißen Sie?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Wo wohnen Sie?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
Wie ist Ihre Adresse?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Rodinný stav
svobodný/á
ledig
Rodinný stav
ženatý/vdaná
verheiratet
Rodinný stav
odděleni
getrennt
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
geschieden
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
zusammenlebend
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
in einer eingetragenen Partnerschaft
Rodinný stav
nesezdaní partneři
unverheiratetes Paar
Rodinný stav
v domácím partnerství
in einer Partnerschaft
Rodinný stav
vdovec/vdova
verwitwet
Rodinný stav
Máte děti?
Haben Sie Kinder?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Gibt es Anmeldegebühren?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Krankenhausgebühren
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Facharztkosten
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Diagnosetests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Chirurgische Eingriffe
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Psychiatrische Behandlung
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Zahnbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Augenbehandlungen
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
den Theorieteil
Druh testu
Praktický test
den praktischen Teil
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
die Adresse
Co byste chtěli změnit
jméno
den Namen
Co byste chtěli změnit
fotografii
das Foto
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
verlorenen
Problém s řidičským průkazem
ukradený
gestohlenen
Problém s řidičským průkazem
zničený
beschädigten
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Uvést, občanství svého manžela/manželky