anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Dotaz na něčí jméno
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Kde bydlíte?
Where do you live?
Dotaz na místo bydliště
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Dotaz na něcí adresu
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Dotaz na něčí občanství
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
Rodinný stav
svobodný/á
single
Rodinný stav
ženatý/vdaná
married
Rodinný stav
odděleni
separated
Rodinný stav
rozvedený/rozvedená
divorced
Rodinný stav
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Rodinný stav
v registrovaném partnerství
in a civil union
Rodinný stav
nesezdaní partneři
unmarried partners
Rodinný stav
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Rodinný stav
vdovec/vdova
widowed
Rodinný stav
Máte děti?
Do you have children?
Dotaz jestliže někdo má děti
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Zubní ošetření
Dental treatments
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Oční ošetření
Eye care treatment
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
Teoretický test
theory test
Druh testu
Praktický test
driving test
Druh testu
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
adresu
address
Co byste chtěli změnit
jméno
name
Co byste chtěli změnit
fotografii
photo
Co byste chtěli změnit
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ztracený
lost
Problém s řidičským průkazem
ukradený
stolen
Problém s řidičským průkazem
zničený
damaged
Problém s řidičským průkazem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Uvést, občanství svého manžela/manželky