thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ohlášení o ukradeném dokumentu
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
المعلومات سرية.
ข้อมูลเป็นความลับ
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

ما هو اسمك؟
คุณชื่ออะไร
Dotaz na něčí jméno
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Dotaz na něčí místo a datum narození
أين تعيش؟
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dotaz na místo bydliště
ما هو عنوانك؟
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Dotaz na něcí adresu
ما هي جنسيتك؟
สัญชาติของคุณคืออะไร
Dotaz na něčí občanství
أين وصلت إلى [بلد]؟
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Dotaz, kdy jste přijeli do země
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

حالتي الزوجية هي___________________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Rodinný stav
عازب
โสด
Rodinný stav
متزوج
แต่งงานแล้ว
Rodinný stav
منفصل
แยกกันอยู่
Rodinný stav
مطلق
หย่าร้าง
Rodinný stav
لدي شريك/شريكة في السكن
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Rodinný stav
متزوجان مدنيا
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Rodinný stav
شريكان غير متزوجين
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
في شراكة منزلية
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Rodinný stav
أرمل/أرملة
เป็นม่าย
Rodinný stav
هل لديك أطفال؟
คุณมีบุตรไหม
Dotaz jestliže někdo má děti
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

أرغب في التسجيل في المدينة
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Dotaz ohledně pojistného krytí
تكاليف المستشفى
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
أجور المختصين
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
اختبارات التشخيص
การทดสอบวินิจฉัย
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
العمليات الجراحية
การผ่าตัด
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
العلاج النفسي
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
العلاج السني
การรักษาฟัน
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
علاج العينين
การรักษาตา
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
أرغب في تسجيل مركبتي.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
ฉันต้องการจอง __________
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
اختبار نظري
การทดสอบภาคทฤษฎี
Druh testu
اختبار القيادة
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Druh testu
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
العنوان
ที่อยู่
Co byste chtěli změnit
الاسم
ชื่อ
Co byste chtěli změnit
الصورة
ภาพถ่าย
Co byste chtěli změnit
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
ضائعة
สูญหาย
Problém s řidičským průkazem
مسروقة
ถูกขโมย
Problém s řidičským průkazem
متضررة
ได้รับความเสียหาย
Problém s řidičským průkazem
أود استئناف إيقاف رخصتي.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
لدي سجل إجرامي نظيف.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Uvést, občanství svého manžela/manželky