turecky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
[belge] ne zaman verildi?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
[belge] nerede verildi?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
[belge] belgem çalındı.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Bu bilgi özeldir.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Adınız nedir?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Nerede yaşıyorsunuz?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
İkamet adresiniz nedir?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Medeni halim ___________.
Rodinný stav
single
bekar
Rodinný stav
married
evli
Rodinný stav
separated
ayrılmış
Rodinný stav
divorced
boşanmış
Rodinný stav
cohabiting
birlikte yaşıyor
Rodinný stav
in a civil union
medeni birliktelik
Rodinný stav
unmarried partners
evlenmemiş çift
Rodinný stav
in a domestic partnership
medeni ortaklık içinde
Rodinný stav
widowed
dul
Rodinný stav
Do you have children?
Çocuğunuz var mı?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Hastane masrafları
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Uzman doktor ücretleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Tanı koyma testleri
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Cerrahi operasyonlar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Psikiyatri tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Diş tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Göz tedavisi
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Vize başvurum neden reddedildi?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
teorik sınav
Druh testu
driving test
direksiyon sınavı
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
adres
Co byste chtěli změnit
name
ad
Co byste chtěli změnit
photo
fotoğraf
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
kayıp
Problém s řidičským průkazem
stolen
çalınmış
Problém s řidičským průkazem
damaged
hasarlı
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Sabıka kaydım yoktur.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Uvést, občanství svého manžela/manželky