švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
När går din legitimation ut?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Denna information är konfidentiell.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Vad heter du?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Var bor du?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Vad är din adress?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Vilken nationalitet tillhör du?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
När anlände du till [landet]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Min civilstatus är __________.
Rodinný stav
single
singel
Rodinný stav
married
gift
Rodinný stav
separated
separerad
Rodinný stav
divorced
skild
Rodinný stav
cohabiting
sambo
Rodinný stav
in a civil union
i ett partnerskap
Rodinný stav
unmarried partners
ogift par
Rodinný stav
in a domestic partnership
i ett partnerskap
Rodinný stav
widowed
änka
Rodinný stav
Do you have children?
Har du barn?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Vilka dokument ska jag ta med?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Kostar det något att registrera sig?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Jag vill registrera min bostad.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Patientavgifter
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Specialistkostnader
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Diagnostiska prov
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Kirurgiska ingrepp
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Tandbehandlingar
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Ögonbehandling
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Varför begär du ett inresevisum?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Är mitt körkort giltigt här?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
teoriprov
Druh testu
driving test
uppkörning
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
adressen
Co byste chtěli změnit
name
namnet
Co byste chtěli změnit
photo
bilden
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
borttappat
Problém s řidičským průkazem
stolen
stulet
Problém s řidičským průkazem
damaged
förstört
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Uvést, občanství svého manžela/manželky