rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Dokumenty

Dokumenty - Obecně

Where can I find the form for ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Zeptat se, kde můžu najít folmulář
When was your [document] issued?
Când a fost emis [documentul]?
Ptát se, kdy byl dokument vydaný
Where was your [document] issued?
Unde a fost emis [documentul]?
Ptát se, kde vyl dokument vydaný
When does your ID expire?
Când îți expiră ID-ul?
Ptát se, kdy vyprší platnost vašeho občanského průkazu
Could you help me fill out the form?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Žádat o pomoc při vyplňování formulářů
What documents should I bring for __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Ptát se, jaké dokumenty si musím přinést s sebou
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Co potřebujete k žádosti o různé dokumenty
My [document] has been stolen.
Mi s-a furat [documentul].
Ohlášení o ukradeném dokumentu
I am completing this application on behalf of _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ohlášení, že žádáte o dokument jménem jiné osoby
The information is confidential.
Informația este confidențială.
Osvědčení, že informace jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám
Can you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Dotaz, jestli je možné dostat potvrzení o přihlášce

Dokumenty - Osobní informace

What is your name?
Cum vă cheamă?
Dotaz na něčí jméno
Could you please tell me your place and date of birth?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Dotaz na něčí místo a datum narození
Where do you live?
Unde locuiți?
Dotaz na místo bydliště
What is your address?
Care este adresa dumneavoastră?
Dotaz na něcí adresu
What is your citizenship?
Ce cetățenie aveți?
Dotaz na něčí občanství
When did you arrive in [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Dotaz, kdy jste přijeli do země
Could you please show me your ID?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Dotaz, jestli můžete ukázat váš občanský průkaz

Dokumenty - Rodinný stav

My marital status is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Rodinný stav
single
Singur
Rodinný stav
married
Căsătorit/ă
Rodinný stav
separated
separat/ă
Rodinný stav
divorced
divorțat/ă
Rodinný stav
cohabiting
concobinaj
Rodinný stav
in a civil union
într-o uniune civilă
Rodinný stav
unmarried partners
necăsătorit/ă
Rodinný stav
in a domestic partnership
partener/ă de viață
Rodinný stav
widowed
văduv/ă
Rodinný stav
Do you have children?
Aveți copii?
Dotaz jestliže někdo má děti
Do you have dependents living with you?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Dotaz, jestli někdo poskytuje finanční podporu lidem, se kterými bydlíte
I would like to reunite with my family.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Uvést, že byste byli rádi s vaší rodinou

Dokumenty - Registrace ve městě

I would like to register in the city.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali ve městě
What documents shall I bring?
Ce documente trebuie să aduc?
Dotaz, jaké dokumenty si mám vzít s sebou
Are there any registration fees?
Există vreo taxă de înregistrare?
Dotaz, jestli je registrace zpoplatněná
I am here for the domicile registration.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Uvést, že jste se přišli zaregistrovat své bydliště
I would like to apply for a good conduct certificate.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Uvést, že byste rádi požádali o výpis z trestního rejstříku
I would like to apply for a residence permit.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Uvést, že byste rádi požádali o povolení k pobytu

Dokumenty - Zdravotní pojištění

I would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Uvést, že byste se chtěli zeptat na pár otázek ohledně zdravotního pojištění
Do I need private health insurance?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Dotaz, jestli potřebuji soukromé zdravotí pojištění
What is covered by the health insurance?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Dotaz ohledně pojistného krytí
Hospital fees
Taxe pentru spitalizare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Specialists' fees
Onorarii ale medicilor specialiști
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Diagnostic tests
Test de diagnosticare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Surgical procedures
Intervenții chirurgicale
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Psychiatric treatment
Tratament psihiatric
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Dental treatments
Tratamente dentare
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění
Eye care treatment
Tratamente oftalmologice
Příklad, co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění

Dokumenty - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
De ce solicitați o viză de intrare?
Dotaz, proč někdo chce vidět moje vstupní víza
Do I need a visa to visit [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Dotaz, jestli potřebujete vízum do dané země
How can I extend my visa?
Cum îmi pot extinde viza?
Dotaz, jak si můžete prodloužit své vízum
Why has my visa application been rejected?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dotaz, proč vaše žádost o vízum byla zamítnuta
Can I apply to become a permanent resident?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Dotaz, jestli můžete požádat o trvalý pobyt v zemi

Dokumenty - Řidičský

Do I have to change the license plate of my car?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Dotaz, jestli musíte změnit svou registrační značku, jestliže si přivážíte auto, ze země vašeho původu
I would like to register my vehicle.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Uvést, že byste rádi zaregistrovali vaše vozidlo
Is my driving licence valid here?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Dotaz, jestli je váš řidičský průkaz platný v zahraničí
I would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ucházet se o dočasný řidičský průkaz
I would like to book my __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Uvést, že byste si chtěli zarezervovat datum na zkoušku z praktické jízdy
theory test
testul teoretic
Druh testu
driving test
examenul practic
Druh testu
I would like to change the ____________on my driving license.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Uvést, že byste rádi změnili nějaké údaje na vašem řidičském průkazu
address
Adresa
Co byste chtěli změnit
name
nume
Co byste chtěli změnit
photo
fotografia
Co byste chtěli změnit
I would like to add higher categories to my driving license.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli přidat vyšší kategorii do vašeho řidičského průkazu
I would like to renew my driving license.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Uvést, že byste chtěli obnovit váš řidičský průkaz
I would like to replace a ___________ driving license.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Uvést, že byste chtěli vyměnit váš řidičský průkaz
lost
pierdut
Problém s řidičským průkazem
stolen
furat
Problém s řidičským průkazem
damaged
distrus
Problém s řidičským průkazem
I would like to appeal my license suspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Uvést, že byste chtěli odvolat zákaz řízení

Dokumenty - Občanství

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Uvést, že byste chtěli žádat o občanství
Where can I register for the [language] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dotaz, kde se můžete přihlásit na jazykový test
I have a clean criminal record.
Nu am antecedente penale.
Uvést, že máte čistý trestní rejstřík
I have the required level of [language].
Am nivelul necesar de [limbă].
Uvést, že máte požadovanou úroveň jazyka
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Uvést, že byste si rádi zarezervovali datum na test z všeobecných znalostí o dané zemi
What are the fees for citizenship application?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Dotaz, kolik stojí podat žádost o občanství
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Partenerul meu este __________.
Uvést, občanství svého manžela/manželky